Рашаант, Наран, Уртын гол багийн иргэдтэй уулзлаа

Categories НийгэмPosted on

Засаг даргын орлогч М.Түмэнжаргал, хэлтэс, агентлагийн дарга нарын хамтаар иргэдтэй хийх уулзалт өнөөдөр Рашаант, Наран, Уртын гол багаас эхэллээ. Уулзалтын эхэнд иргэдэд 2023 оны хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын тайланг танилцуулав. Үүний дараа 2024 онд улс болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар аймгийн хэмжээнд болон баг тус бүрт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын талаарх мэдээллийг өглөө. 

    Энэ онд Орхон аймаг улсын төсвийн 43,1 тэрбум, орон нутгийн төсвийн 85.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 457 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн.  
Мөн 50 тэрбум төгрөгөөр 46 байршилд авто зам засварлаж, шинэчлэх юм.  Дээрх багийн иргэдийн зүгээс нийтийн тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, цахилгааны хүчдэлийг сайжруулах зэрэг асуудлаар санал хүсэлтээ илэрхийлэв. 

Энэ онд орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар  дээрх багуудад хийхээр төлөвлөсөн  хөрөнгө оруулалтын ажлын  мэдээллийг хүргэе. 

2024 Рашаант багт …

 • Гэрэлтүүлэг: Орон нутгийн 40.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Рашаант багийн 32—39 гудамж, 26,27 дугаар гудамж бүрийн эхлэл төгсгөлд гэрэлтүүлэг хийснээр тус багийн 10 гудамж гэрэлтэй болно. 
 • Замын орц, гарц хийх, сэргээн засвахлах: Орон нутгийн төсвийн 293.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Рашаант багийн 3-14 дүгээр гудамжинд шинээр орц, гарц хийж, 20 дугаар гудамжны гүүрэн гарц сэгээн засварлана. 
 • Хатуу хучилттай авто зам: Орон нутгийн төсвийн 789.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Рашаант багийн 226 дугаар цэцэрлэгийн баруун талын уулзвараас Халуун усны уулзвар хүртэл  750 метр хатуу хучилттай авто замд их засвар хийнэ. 
 • Гудамж хоорондын хоёр мөртэй авто зам: Орон нутгийн төсвийн 468 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Рашаант багийн 1,24 дүгээр гудамжид 1,9 км хоёр мөртэй авто зам тавина. 
 • Инженерийн шугам сүлжээ: Орон нутгийн төсвийн 78 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Рашаант багийн Ахмадын байрны гадна дулааны шугамыг шинэчилнэ. 

2024 онд  Наран багт….  

 • Камержуулалт: Орон нутгийн төсвийн 105.2 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Наран багт нэг чиг хардаг 10, эргэдэг 2 ширхэг буюу 12 цагт камержуулалтын ажил хийнэ. 
 • Инженерийн шугам сүлжээ: Орон нутгийн төсвийн 39 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Наран баг, Ахмадын байрны гадна дулааны шугам шинэчилнэ. 
 • Хатуу хучилттай авто зам: Орон нутгийн төсвийн 3.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Наран багийн 74 дүгээр гудамжны уулзвараас хорооллын эцэс, Булаг багийн байр, 17 сургуулийн уулзвар хүртэл нийт 1.5 км хатуу хучилттай авто замд их засвар хийнэ. 
 • Цахилгаан эрчим хүч: Орон нутгийн төсвийн 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар айл өрхүүдийн цахилгааны хүчдэл унадаг хэсгүүдэд 6 кВ-ын хуваарилах байгууламж, дэд станц барина. 
 • Тохижилт: Орон нутгийн төсвийн 115 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Наран багийн байрыг засварлаж, инженерийн шугам сүлжээнд холбох, 3 дугаар сургууль, 6 дугаар цэцэрлэг, 40 айлын хэсгийн орчимд тохижилт хийнэ. 

2024 онд Уртын гол багт… 

 • Хатуу хучилттай авто зам: Орон нутгийн төсвийн 235 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Уртын гол багийн 260 айлын орон сууцны орчим 0,28 км хатуу хучилттай авто замыг шинээр хийнэ. 
 • Камержуулалт: Орон нутгийн төсвийн 169.9 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус багт багт нийт 19 цэгт  нэг чиг хардаг 14, эргэн тойрноо бүрэн хянах 5 ширхэг камер шинээр суурилуулна. 
 • Гэрэлтүүлэг: Орон нутгийн төсвийн 203 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Баянталын 8,14,15 дугаар гудамж, Баянталын 7,8,9 дүгээр нарийн гудамж нийт 6 гудамжинд гэрэлтүүлэг шинээр хийнэ. 
 • Гудамж хоорондын зам хоёр мөртэй: Орон нутгийн төсвийн 371,7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар  хоёр гудамжинд 1,4 км бетон хоёр мөртэй зам тавина. 
 • Ус түгээх байр: Орон нутгийн төсвийн 149.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тус багийн 5 дугаар гудамжинд ундны усны ухаалаг худаг барина.

Хариулт үлдээх

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй.